Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Förälder – Puff till undersida
Förälder – Frågor & Svar

Skadande sex

Självskadande sex 

Unga som på olika sätt har ett självskadande sexualiserat beteende blir allt vanligare. Det är unga flickor och pojkar som exponerar sig via internet, tar och får kontakt med andra via nätet och som därefter säljer sig via nätet eller i verkligheten, visar upp sig eller har ett sexuellt destruktivt leverne.

Gamla föreställningar om att det alltid handlar om unga som varit utsatta för övergrepp eller växt upp under omsorgsvikt gäller inte längre. Dessa ungdomar finns självklart också, men ungdomarna kan komma från alla typer av uppväxtmiljöer. En del börjar av nyfikenhet, lust och kanske för att testa gränser, andra för att söka bekräftelse eller för att de inte tycker att de är värda något, men efter ett tag blir beteendet svårt att hantera. Oavsett behöver den unga skyddas från att fortsätta sitt destruktiva beteende, få hjälp att förstå funktionen av det och färdigheter att hantera det.

Unga som säljer sex behöver:

  • omsorg och skydd
  • utredning av funktionen av beteendet
  • övriga tester och utredningar
  • eventuellt traumabedömning
  • behandling för att förhindra återfall samt ev. för trauma
  • nätverksstöd

På Off.Clinic arbetar vi med DBT – dialektisk beteendeterapi och ERGT – Emotion Regulation Group Therapy i grupp och individuellt samt med föräldrautbildning och familjesamtal.

Dialektisk beteendeterapi syftar till att deltagaren i gruppen får möjlighet att lära sig nya sätt att ta hand om sina känslor, att bli bättre på skapa och ta hand om relationer, att hitta nya strategier för att stå ut när det är svårt och att bli bättre på att upptäcka när han eller hon ska använda sig av sina nya färdigheter.

För bästa effekt bör den unge delta i både färdighetsträningsgruppen och individualterapin. I färdighetsträningsgruppen pratar deltagarna generellt om färdigheter medan individualterapin kan hjälpa den unge att omsätta färdigheterna i praktiken genom att fokusera på personliga händelsekedjor där en unge skadar sig själv eller utsätter sig för fara.

Emotion Regulation group Therapy är en behandlingsmetod där man inriktar sig enbart på känsloreglering under 12-16 veckor. Ibland krävs det stora insatser gällande känsloreglering för att hjälpa ungdomen att ta emot behandling och då kompletteras DBT behandlingen med ERGT under ett antal veckor antingen i grupp eller individuellt.

När ungdomar deltar i behandling kan det vara nödvändigt att stötta föräldrar, familjehemsföräldrar eller andra delar i nätverket runt den unge för att förstärka effekten av behandlingen. Därför erbjuder vi också en föräldragrupp där de vuxna får möjlighet att träffas, prata om sina erfarenheter och lära sig nytt.

Off.Clinic kan i Öppenvård, eller Slutenvård, om så är nödvändigt arbeta med frågorna.

Övrigt:

Besök gärna www.intetillsalu.se, en webbplats om unga som gör sig själva illa med sex. Du kan även hitta information och få möjlighet att ställa frågor på www.killfrågor.se och www.tjejjouren.se även www.umo.se är en bra sida att söka information på. Du hittar även intetillsalu.se, killfrågor.se, UMO och tjejjouren.se på Facebook.

Förälder – Sexuell utveckling
Förälder – Sexuella övergrepp
Förälder – Länkar

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10