Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Utsatt för sexuella övergrepp

Att ha ett barn som blivit utsatt för sexuella ofredanden och eller övergrepp.

 • Ett litet barn, 0-2 år, som vid något tillfälle blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp kommer oftast inte ihåg detaljer om det senare. Om barnet snabbt blir skyddat från den som utfört övergreppen påverkar övergreppen oftast inte deras utveckling i framtiden. Vissa barn reagerar dock med att det vill vara mer nära trygga vuxna eller kan reagera med rädsla i situationer där de tidigare fungerat på ett bra sätt.
 • Ett barn eller ungdom mellan 3-18 år som vid något tillfälle blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp behöver bli skyddade från den som utsatt dem, få hjälp med att förstå vad som hänt samt få höra av vuxna att det de varit med om inte var deras eget fel.
 • Barnet eller ungdomen behöver stöd av lugna vuxna på ett sätt som passar deras ålder. Det är viktigt att de får berätta om vad de varit med om i sin egen takt. Du som vuxen ska fokusera på att lyssna, men fråga vidare när barnet/ungdomen verkar ha behov av att prata. Många som har blivit utsatta har skuldkänslor för vad som har hänt.
 • För barnet/ungdomen är det absolut viktigaste att mamma och pappa är som vanligt, att föräldrarna är trygga och beter sig som de brukar göra. Barnet/ungdomen kan dock behöva extra närhet och omtanke.
 • Se till att du som förälder har andra vuxna runt dig som du kan prata med så att du kan hålla dig lugn och trygg när barnet är med dig. Om föräldern håller sig lugn och närvarande så behöver inte händelsen bli så dramatisk för barnet. Känner du att du inte klarar det vid något tillfälle, ta hjälp av andra.
 • Syskon behöver veta vad som har hänt. Har ni inte berättat om kroppsreglerna (se länken nedan) förut så gör det först. Sen kan man säga: ”En dum person har brutit mot kroppsreglerna mot barn och ungdomar, men att han nu sitter i fängelse. Nu kan han inte göra fler dumma saker mot barn!”.
 • Prata inte upprört om övergreppen när barnet eller andra barn är i närheten.
 • För att få hjälp med hur man kan prata med barn och ungdomar.

Se mer under länkarna:

http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-for-sexuella-overgrepp/stopp-min-kropp/

För ungdomar: http://www.umo.se/sok/?quicksearchquery=sexuella+%C3%B6vergrepp&defcs=126

 • De flesta barn som inte blivit skadade fysiskt uppvisar aldrig några psykologiska symptom. De flesta, om de har blivit bemötta vid avslöjandet, behöver ingen behandling hos psykolog eller terapeut.
 • Skulle barnet/ungdomen uppvisa symptom, som att de:plötsligt är rädda för saker som de inte tidigare har varit, till exempel andra vuxna.
  – helst vill stanna hemma,
  – börjar undvika aktiviteter eller att vara hos kamrater
  – får mardrömmar,
  – beter sig annorlunda på något annat sätt,

försök då att hjälpa barnet/ ungdomen att göra som de gjort tidigare. Hjälp barnet/ ungdomen att göra det den är rädd för tills han eller hon klarar det utan rädsla. Är det för svårt för er, sök hjälp.

 • När barn blir utsatta av en utomstående person är det oftast betydligt mer traumatiserande för föräldrarna. Var inte rädd för att prata med andra och sök professionell hjälp om ni är osäkra på hur ni mår eller hur ni ska hantera situationen.

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10