Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Barn/Ungdom – Puff till undersida
Förälder – Puff till undersida
Professionella – Puff till undersida

HVB-hem

Off.Clinics behandlingshem

Off.Clinic har fyra behandlingshem i Visseltofta, som ligger i norra Skåne. Visslan, Stugan, Bakfickan och Veabacken. Behandlingshemmen kan ta emot pojkar i åldrarna 10-19 år med sexuella beteendeproblem.

 

Vårdkedjan

De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård. Men i vissa fall behövs en placering på institution eller behandlingshem. Placeringen skall skydda den unge från att återfalla i riskfyllda beteenden. Det kan ex. vara aktuellt när risken för fortsatta övergrepp är hög eller måttlig, när det saknas ett stödjande nätverk eller när det finns offer i omedelbar närhet.

I en hemmiljö finns ex. många möjligheter att kränka någon sexuellt, det är svårt att ha konstant uppsikt över ett barn eller en ungdom. På Off.Clinics behandlingshem är skyddet mycket högt och möjligheterna att kränka någon annan sexuellt oerhört små.

Tanken med behandlingshemmen är att upprätta en vårdkedja där den unge under den inledande fasen befinner sig i en skyddad miljö. När behandlingen gått framåt, och risken för återfall minskat, kan den unge börja träna sina nyvunna färdigheter i sin hemmiljö eller familjehemsmiljö. Samtalsbehandlingen fortsätter i öppna former.

 

Målgrupp

Behandlingshemmen tar emot pojkar i åldrarna 10-19 år som har sexuella beteendeproblem. Placeringsskälet ska vara det sexuella beteendet, inte annan utagerande problematik (som kräver exempelvis en § 12 placering).

Ungdomar från hela landet kan komma akut eller planerat. De kan vara placerade för kortare eller längre tid. Placeringen kan gälla skydd, utredning och behandling. Ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder är välkomna och vi arbetar även med traumabehandling enligt Trama Fokuserad KBT och Prolonged Exposure.

 

Metoder

Vi bygger arbetet på KBT – Kognitiv beteende terapi. Behandlingen bedrivs i trivsamma, ändamålsenliga lokaler och DBT – dialektisk beteende terapi genomsyrar verksamheten.

 

Behandling

Vardagen  är fylld av aktiviteter. Dagtid går alla i skolan, antingen i den grundskola som Osby kommun instiftat hos oss eller i en gymnasieskola utanför området.

I skolschemat ingår även behandling:

Vanligtvis 1 session övergreppsspecifik individualterapi per vecka, kan variera beroende på behov och hur långt man kommit i behandling.

Övergreppsspecifik gruppterapi 1 session per vecka. De flesta deltar, men det kan finnas tillfällen då ungdomar inte kan delta av olika anledningar

DBT – färdighetsträning 1 session per vecka. Individuell färdighetsträning kan förekomma.

Sex och samlevnadskunskap 1 session per vecka. Individuell sex och samlevnad kan förekomma.

Utöver detta erbjuds ungdomar vid behov ART – Aggression Replacement Training, Traumabehandling och mer intensiv känsloregleringsbehandling enligt ERGT – Emotional Regulation Group Therapy.

Det är viktigt att träna relationsfärdigheter och det sker under gemensamma aktiviteter vardagsvis men också vid särskilda tillfällen såsom att ha nobelmiddag, show och gemensam lunch vid skolavslutningar.

Vi har även en Stil och charmskola, där ungdomarna kan diskutera vad som behövs tränas på och fixas med för att öka chanserna för att de ska hitta en partner som de skulle kunna ha en sexuell relation med så småningom. Det kan handla om klädstil, frisyr, hudvård, bordsskick och en hel del andra saker…

 

Vi erbjuder:

 • övergreppsspecifik behandling i grupp och individuellt
 • beteendeterapi/TBA – tillämpad beteendeanalys
 • färdighetsträning DBT – mindfulness, relationsfärdigheter, känsloreglering, stå ut färdigheter
 • intensiv känsloreglering ERGT
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • stil- och charmskola
 • ilskekontroll vid behov
 • traumabehandling vid behov
 • familjebehandling enskilt och i grupp.

 

 

Mål

Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • bli uppmärksamma gällande sina svårigheter
 • ta ansvar för sina sexualiserade beteendeproblem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • få kännedom om sin sexuella identitet och preferens
 • utöva en sund sexualitet
 • att få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv.

Om en ungdom har omfattande funktionshinder är arbetet och målsättningen mera riktade mot nätverket.

 

För mer information kontakta:

Föreståndare: Erik Kandell

Tel: 0479-401 85, Mobil: 0701-466120

E-post: erik.kandell@humana.se

 

Enhetschef: Catharina Åkesson

Tel: 0708-605628

E-post: catharina.akesson@humana.se

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10