Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Behandling

Behandling på Off Clinics Behandlingshem
Vardagen är fylld av aktiviteter. Dagtid går alla i skolan, Visslan skola, på behandlingshemmets område eller går man i skolan utanför området.

Vi erbjuder följande insatser. Frekvens och innehåll kan variera och anpassas efter den unges behov. Om en ungdom har omfattande funktionshinder är arbetet och målsättningen mera riktade mot nätverket.

 • övergreppsspecifik behandling i grupp och individuellt
 • beteendeterapi/TBA – tillämpad beteendeanalys
 • färdighetsträning DBT – mindfulness, relationsfärdigheter, känsloreglering
 • sex- och samlevnadsundervisning
 • stil- och charmskola (klädstil, frisyr, hudvård,bordskick och en massa andra saker…)
 • ilskekontroll vid behov
 • traumabehandling vid behov
 • familjebehandling enskilt och i grupp.

Mål
Målet med behandlingen är att få unga människor som har sexuella problembeteenden att:

 • bli uppmärksamma gällande sina svårigheter
 • ta ansvar för sina sexuella beteendeproblem
 • förstå de samverkande faktorerna bakom problembeteendet
 • uppfatta risksignaler
 • kontrollera sitt beteende
 • få kännedom om sin sexuella identitet och preferens
 • utöva en sund sexualitet
 • få det nära nätverket att förstå ungdomens problem så att nätverket kan skydda mot nya övergrepp samt stödja till ett återfallsfritt liv

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10