Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Skola

Visslans skola, är en grundskola som drivs i kommunal regi och har huvudman i Osby kommun.

Skolan är avsedd för ungdomar inskrivna på Off Clinics behandlingshem och som av skyddsskäl inte kan ha sin skolgång utanför boendet. Skolan har plats för 15 elever. Visslans skola ligger på behandlingshemmets område  och utgör en skyddad miljö. Undervisning äger rum måndag-fredag kl 08.30-15.00.

På Visslans skola arbetar tre lärare. Under skoldagen finns även två beteendeterapeuter med i klassrummet och på alla raster. De flesta av ungdomarna som är inskrivna på behandlingshemmet omfattas av skolplikt. Deras skolgång ska vara likvärdig den de haft om de gått kvar på sin tidigare skola. Det är viktigt att vistelsen på behandlingshemmet inte försvårar ungdomens framtida skolgång (gymnasieval till exempel). Visslans skola erbjuder grundskolans alla ämnen, undantag moderna språk.

Undervisningen utgår från varje enskild ungdoms behov. Skolan strävar efter att ha en lugn och rofylld arbetsmiljö där alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga och kunskapsnivå. Då grupperna är relativt små möjliggör det mycket stöd och hjälp till varje enskild ungdom.

Visslans skola erbjuder individuella utvecklingssamtal samt skriftliga omdömen en gång per termin. Utöver det finns lärarna tillgängliga för samtal och information i samma utsträckning som i en vanlig skola.

skola_1

På Visslans skola arbetar tre lärare. Under skoldagen finns även två beteendeterapeuter med i klassrummet och på alla raster. De flesta av ungdomarna som är inskrivna på behandlingshemmen omfattas av skolplikt. Deras skolgång ska vara likvärdig den de haft om de gått kvar på sin tidigare skola. Det är viktigt att vistelsen på behandlingshemmet inte försvårar ungdomens framtida skolgång (gymnasieval till exempel). Visslans skola erbjuder grundskolans alla ämnen. Ungdomar som börjat gymnasiet har möjlighet att läsa Svenska A, Matematik A och Engelska A.

Undervisningen utgår från varje enskild ungdoms behov. Skolan strävar efter att ha en lugn och rofylld arbetsmiljö där alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sin förmåga och kunskapsnivå. Elevgruppen delas vid flera tillfällen i veckan upp i mindre grupper. Det möjliggör mycket stöd och hjälp till varje enskild ungdom.

Visslans skola erbjuder IUP-samtal, individuella utvecklingssamtal, samt skriftliga omdömen en gång per termin. Utöver det finns lärarna tillgängliga för samtal och information i samma utsträckning som i en vanlig skola.

 

 

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10