Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

METODER

Off Clinic arbetar utifrån KBT – kognitiv beteendeterapi och flera andra metoder som bygger på samma grund som KBT. Den metod som genomsyrar verksamheten är DBT – dialektisk beteendeterapi och TBA- tllämpad beteendeanalys.

Vi arbetar med kedjeanalyser för att förstå, och lära ungdomarna att förstå funktionen av sina beteenden, sina sårbarhetsfaktorer och risksituationer. I terapin – grupp och individuellt – tränar ungdomarna färdigheter för att på ett bättre sätt hantera sina relationer och sina känslor. De övar på stå-utfärdigheter, känsloregleringsfärdigheter, relationsfärdigheter och mindfullnes/avslappning.

De övergreppsspecifika metoderna är hämtade från Canada och USA och är i viss mån omarbetade efter svenska förhållanden och ny hjärnforskning. Metoderna uppdateras ständigt efter ny kunskap och forskning på området.
Metoderna anpassas efter barnets/ungdomens ålder och förmåga, ex. vid ett begåvningshandikapp, för att ta till sig behandlingen.

Inom Off.Clinic använder vi även Trauma Fokuserad KBT och Prolonged Exposure för att arbeta med traumatiserade ungdomar. Båda metoderna är väl beprövade och bygger på att på olika sätt exponera sig för sina minnen.

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10