Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Handledning

Off Clinic handleder, under kortare eller längre tid, professionella och nätverk i ärenden som gäller unga som förgripit sig sexuellt/har sexuella beteendeproblem eller är traumatiserade.

Vi tar emot uppdrag från Barn- och ungdomspsykiatriska kliniker, Socialförvaltningar, SIS-statens institutionsstyrelse, HVB-hem, LSS-boende, Skolor, Barnahus med flera.
Vi handleder personal, men har även möjlighet att handleda föräldrar, familjehem, kontaktpersoner, ledsagare med flera.

För förfrågan kontakta:

OFF CLINIC ÖPPENVÅRD
Föreståndare: Linda Eriksson
Tel: 0734-199296
E-post: linda@offclinic.se

 

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10