Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Riskbedömning

Riskbedömning

Off Clinic bedömer risk för barn och ungdomar för att återfalla i sexuella beteendeproblem samt ger rekommendationer kring eventuellt behov av vård eller andra insatser

ERASOR

är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp. Den används på ungdomar i åldrarna 12-18 år, och är framtagen av Worling och Curwen på Sexual Abuse – Family and Education Treatment Program (SAFE-T) i Ontario, Kanada. (Svensk översättning: Långström/Blomkvist 2004.)

I varje riskbedömning ingår:

  • Inläsning av dokumentation gällande ungdomen.
  • Samtal med socialsekreterare, föräldrar och eventuell personal på BUP/skola/korttidsboende med flera.
  • Intervju med ungdomen.
  • Ungdomen får, om det är lämpligt, fylla i självskattningsformuläret ASAP och/eller andra tester.
  • Skriftlig sammanställning med rekommendationer om behov
  • Återföring enligt överenskommelse.

 

Vi gör även risk och behovsbedömningar på yngre barn, där det alltid ingår en traumabedömning.

 

För mer information  ring eller mejla:

OFF CLINIC ÖPPENVÅRD
Enhetschef: Linda Eriksson
Tel: 0734-199296
E-post: linda.eriksson3@humana.se

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10