Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet

Utredning

Riskbedömning enligt Erasor – Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism
Utredningen utgår från checklistan ERASOR som är utarbetad för ungdomar 12 – 18 år. Vi går igenom ungdomens historia, sexuella problembeteenden samt eventuella tester. Vi intervjuar den unge och nätverket. Utifrån den samlade informationen görs en bedömning av risk för återfall samt en behandlingsrekommendation. Utredning sker i hemkommunen eller på Off Clinics öppenvård i Kristianstad, Malmö, Göteborg eller Uppsala.
Utredning av sexuella beteendeproblem
Gällande ungdomar 12-18 år utgår utredningen från checklistan ERASOR, i de delar den är tillämplig. Vi går igenom ungdomens historia, sexuella problembeteenden, samt eventuella tester. Vi intervjuar den unge och nätverket.Utifrån den samlade informationen görs en bedömning av risk för återfall samt en behandlingsrekommendation.
Utredning av sexuella beteendeproblem
Gällande barn under 12 år utgår vi från checklistan ERASOR, i de delar den är tillämplig, men skattar inte återfallsrisk som låg – måttlig – hög risk. Vi går igenom barnets historia, sexuella problembeteenden samt eventuella tester. Vi intervjuar barnet och nätverket. Utifrån den samlade informationen görs en beskrivning av problemområden och en behandlingsrekommendation.

Då det gäller unga som skadar sig genom sex eller säljer sexuella tjänster intervjuas den unge och nätverket. Därutöver genomförs tester och utredningar som anses lämpliga. Utifrån den samlade informationen görs en beskrivning av problemområden och en behandlingsrekommendation.

Skyddsanalys
Vi besöker den unges vardagsmiljöer, intervjuar de personer som lever tillsammans med och arbetar med den unge och gör sedan en bedömning av huruvida omgivningen ger möjlighet till fortsatta övergrepp.

Traumautredning
Vi intervjuar den unge och personer i ungdomens närhet. Intervjuerna kompletteras med tester. Därefter görs en bedömning av om den unge är så pass påverkad av tidigare händelser att det krävs särskilda insatser.

Tester
Off Clinic använder flera olika tester i sitt arbete. Vilka som väljs beror på vad för slags utredning som ska göras. Hänsyn tas också till den unges begåvningsnivå.

ASAP
ASAP – Adolescent Sexual Abuser Project, är ett testbatteri utvecklat i Storbritannien av Beckett med flera, 2003. Det används för att på ett systematiskt sätt bedöma personlighetsvariabler och specifika svårigheter hos ungdomar med sexuell övergreppsproblematik. Testet bedömer inte övergreppsrisk utan ger en bild av vad ungdomen behöver arbeta med i en eventuell övergreppsspecifik behandling.

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10