Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Professionella – Frågor & Svar

PROFESSIONELLA

Ungdomar och barn, inte minst flickor, som förgriper sig sexuellt väcker starka känslor, vilket har resulterat i att myter och vanföreställningar om verksam behandling florerat genom åren. Det är inte sällan den första tanken som dyker upp efter en misstanke att övergrepp har skett mellan barn eller unga är att ”inte röra för mycket i händelsen” då det skulle kunna skapa skuld och skam hos de berörda. Då tänker man bort att här kan finnas barn som mår dåligt efter det inträffade och som kan behöva stöd och hjälp av vuxna.

Anmälningar om sexuella övergrepp är svårutredda då dessa vanligtvis saknar vittnen och bevisning. I den juridiska processen krävs bevisning vilket kan föranleda att ”gärningsmän” går fria men samtidigt att ingen kan dömas på ”lösa grunder”. Det händer att personer anmäler osant men dessa brukar då vara vuxna eller äldre tonåringar som på något sätt får en vinst av anmälan.

På senare år har bättre forsknings- och erfarenhetsbaserade metoder att arbeta med unga som begår sexuella övergrepp utvecklats. För att metoderna ska kunna tillämpas på bästa sätt krävs väl underbyggda beslut grundande på strukturerade bedömningar av risk, behov och aktuella behandlingsframgångar. Barn och unga som har varit utsatta för kränkningar och svåra händelser kan lida av trauma. De behöver utredning, stöd och behandling för att kunna leva ett bra liv. Vi har fått lära oss av forskning på området att offer till unga som förgriper sig sexuellt uppvisar i samma utsträckning symptom på trauma som om förövaren varit vuxen.

Allt fler unga har sexuella beteendeproblem som skadar dem både på kort och lång sikt. Det kan röra sig om att exponera sig på nätet eller att ha sex med personer som utnyttjar dem, inte sällan mycket äldre än den unge själv. Dessa unga behöver både skydd, utredning och behandling.

Det är inte rimligt att professionella avhänder sig ansvaret för dessa ungas framtida mående med svaret att man inte har kompetens eller kunskap på området.

 

Professionella – Vad gör man?
Professionella – Konsultation
Professionella – Länkar

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10