Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Förälder – Puff till undersida
Förälder – Frågor & Svar

Barn med sexuella beteendeproblem

Vad är barn med sexuella beteendeproblem?

Barns sexuella problembeteenden är en uppsättning av funktionella beteenden som faller utanför det socialt accepterade normerna. Det är inte en diagnos. Generellt är sexuella beteendeproblem definierat som barn 12 år eller yngre som inleder beteenden som innefattar sexuella kroppsdelar som är utvecklingsmässigt olämpliga eller potentiellt skadliga….forts. 

(ATSA Report of the task force on children with sexual behaviour problems, 2006)

Barn är man så länge man inte själv puberterat. Det är normalt att från låg ålder vara nyfiken på snippor och snoppar, att känna på sig själv, titta och kanske känna på någon annans kön, att vara nyfiken på hur andra ser ut både stora och små av samma kön och av det motsatta könet. Det är när nyfikenheten går över i handling som det ibland för vissa barn kan bli fel.

Om de “sexuella lekarna” är:

  • Tillsammans med någon som är flera år yngre eller flera år äldre.
  • Om barnen är jämnåriga åldersmässigt, men inte utvecklingsmässigt.
  • Är tvingande det vill säga att det är ett barn som är drivande hela tiden.
  • Om barnet har svårt att avbryta den “sexuella leken”, eller återgår till den trots tillsägelse om att sluta.
  • Om  de “sexuella lekarna” verkar för “vuxna”. Till exempel om barnet slickar eller suger på ett annat barns kön eller tvingar ett barn att slicka/suga på sitt eget könsorgan.

Bör man bli något oroad och söka professionell hjälp.

Varför får barn sexuella beteendeproblem?

Det finns inte alltid en förklaring, men det är viktigt att veta att det inte alltid betyder att barnet varit utsatt för sexuella övergrepp. Det kan finnas en eller flera förklaringar.

Till exempel kan orsaken vara:

  • Att man varit utsatt för sexuella övergrepp själv.
  • Att man sett eller hört någon bli utsatt för sexuella övergrepp.
  • Att man blivit exponerad för se sex. Till exempel att man sett sina föräldrar, syskon eller andra ha sex.
  • Att min blivit exponerad för porr. Till exempel om man fått vara med och titta när någon visat eller om man av misstag fått se på tv eller datorn.

Vad gör man om man har ett barn som ha sexuella beteendeproblem?

Uppvisar barn sexuella beteenden ska du vägleda barnet tydligt på samma sätt som du skulle gjort för att lära det hur man hanterar andra saker. Om barnet till exempel leker “snippa och snopplekar” bör du vara tydlig med att berätta om privata områden och att bara barnet själv bestämmer över sina privata områden och vem som får röra dem. Om barnen är små bör du lägga till att mamma, pappa och doktorn kan behöva röra där om barnet har ont eller får klia eller sår där. Det finns fler bra böcker om man behöver hjälp med detta Tex Rädda barnens “Stopp min kropp”.

Man kan förebygga mycket som förälder genom att tidigt börja prata om snoppen och snippan och om privata områden och om att det är ok att röra sig själv där när man är ensam, men inte tillsammans med eller inför andra.

Uppvisar barnet flera sexuella beteenden enligt listan ovan bör du vara mycket tydlig gällande vad som är ok och inte och se till att barnet så länge det inte kan kontrollera sitt beteende inte är ensam med andra jämnåriga eller yngre barn.  Behöver du söka hjälp och vänder du dig till socialtjänsten eller barnpsykiatrin/BUP på din ort.

Checklista för proffessionella

När en förälder, skola eller annan berörd ringer:

Hur avslöjades handlingen?
Vem är offer– vem har utfört sexuella handlingar/beteenden?
Finns fler möjliga offer?
Skydd för både offer och barnet som utför sexuella beteenden?
Samtal med offer – bekräftelse
Polisanmälan
Krissamtal/ handledning med föräldrar
Riskbedömning och traumabedömning
Övriga tester och utredningar

 

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10