Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Professionella – Puff till undersida
Professionella – Frågor & Svar

Vad gör man?

Unga som begår sexuella övergrepp
Barn eller ungdomar som begår sexuella övergrepp behöver skyddas, utredas och inte osannolikt behandlas. Sannolikt är socialtjänsten den organisation som skall ha det övergripande ansvaret för att rätt insatser sätts in. Man utgår från det påstådda offrets berättelse och ser till att eventuella offer och förövaren skyddas. En polisutredning kan underlätta det vidare arbetet då polisen är bra på att utreda händelser. Då får man också en bra bild av vad som har hänt och om man skall gå vidare med ärendet. Om ett övergrepp sannolikt har skett skall den unge förövaren genomgå en bedömning av risk för återfall i sexuella övergrepp (ERASOR eller under 11 år en liknande bedömning). Eventuellt bör även andra utredningar och tester genomföras. Härefter kan man besluta om fortsatt behov av skydd och behandlingsinsatser. Samtal med föräldrarna som skall hjälpas till att stödja insatserna.

Liten checklista:
Hur avslöjades handlingen?
Vem är offret – vem är förövaren?
Finns fler möjliga offer?
Skydd för både offer och förövare?
Samtal med offer – bekräftelse
Polisanmälan
Krissamtal/ handledning med föräldrar
Riskbedömning
Övriga tester och utredningar

Bedöm föräldrarnas motivation till utredning och behandling av den unge.
Utred föräldrars möjlighet till omvårdnad och skydd.
Vid brister använd nödvändig lagstiftning.

Övriga sexuella beteendeproblem/självskadesex
Unga som utsätter sig själva för fara genom sexuella beteenden behöver skyddas från att fortsätta. Man behöver skatta risken för att det skadliga beteendet kommer att upprepas och vad som krävs för att reducera den risken. Eventuellt behöver andra tester och utredningar genomföras. Inte sällan behöver den unge inledningsvis placeras .

Liten checklista:
Skydd
Riskbedömning
Övriga tester och utredningar
Krissamtal/ handledning med föräldrar

Bedöm föräldrarnas motivation till utredning och behandling av den unge
Utred föräldrars möjlighet till omvårdnad och skydd
Vid brister använd nödvändig lagstiftning

Offer /trauma
Den som har varit utsatt för sexuella övergrepp behöver skydd, utredning och eventuellt behandling. Inte sällan får offer och förövare fortsätta att bo tillsammans efter ett avslöjande om kränkningar. Detta är oacceptabelt då det kan hindra offrets möjlighet att berätta om händelser samt att påbörja sin läkning. Offer och möjliga framtida offer skall alltid skyddas och principen är att offers behov går före förövarens. Man får inte glömma att fråga och skydda andra barn som kan ha varit utsatta.

Liten checklista:
Skydd
Berätta, bli trodd och få bekräftelse.
Begripa, integrera och verklighetsanpassa det som hänt.
Eventuell traumautredning och terapeutisk kontakt

Bedöm föräldrarnas motivation till utredning och behandling av den unge
Utred föräldrars möjlighet till omvårdnad och skydd
Vid brister använd nödvändig lagstiftning

 

Professionella – Konsultation
Professionella – Länkar

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10