Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Aktuella föreläsningar / utbildningar

UTBILDNING

Gedigen kunskap
Off Clinic har sedan 1995 arbetat med barn och unga som begått, eller varit utsatta för, sexuella övergrepp. Vi arbetar utifrån vetenskapligt verksamma metoder och beprövad erfarenhet, bland annat med KBT (kognitiv beteendeterapi). Off Clinic bevakar kontinuerligt ny forskning och behandlingsmetodik på området sexuella övergrepp och trauman, genom nationella och internationella nätverk.

Föreläser och utbildar
Off Clinic har föreläsningar och utbildningar som vänder sig till professionella som i sina verksamheter möter barn och unga med sexuella beteendeproblem. Off Clinic har många års erfarenhet av att förmedla kunskap, nya rön och erfarenhet till yrkesutövare inom området.

Verksamma behandlingsmetoder
Unga med sexuella beteendeproblem väcker ofta starka känslor. Genom åren har det förekommit myter om orsakerna till beteendeproblemen och vanföreställningar om verksamma behandlingsmetoder. På senare år har emellertid bättre, kunskapsbaserade sätt att arbeta med dessa unga börjat få fäste. Forskning har visat att unga som begått sexbrott och som deltagit i en omfattande behandling, där man kombinerat arbete kring familjerelationer med övergreppsspecifika behandlingsinsatser, löper mindre risk att begå ytterligare sexuella övergrepp.

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10