Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Kalendarium

Aktuella föreläsningar och utbildningar

facebook_offclinic

Off Clinic har flera olika utbildningar. Vissa utbildningar är påbyggnadsutbildningar som kräver förkunskaper från en av våra andra utbildningar. Eventuella krav på förkunskaper finns angivet vid varje utbildningsbeskrivning.

I vårt kalendarium hittar du alla Off Clinics planerade utbildningstillfällen. Utbildningar planeras ofta långt i förväg, i vissa fall upp till två år innan utbildningstillfället. Välkommen med din anmälan! Anmäl dig via vårt kontaktformulär genom att klicka här!


Riskbedömning – ERASOR

Utbildningen syftar till att ge kunskap för att kunna genomföra riskbedömning av barn och ungdomar med sexuella beteendeproblem. De flesta ungdomar med sexuella beteendeproblem kan behandlas i öppenvård. I vissa fall behövs en placering på institution eller behandlingshem. Placeringen skall skydda den unge från att återfalla i riskfyllda beteenden. Ett riskfyllt beteende kan vara hög eller måttlig risk för fortsatta övergrepp, hög risk för sexuellt riskfyllda beteenden, om det saknas ett stödjande nätverk eller när det finns offer i omedelbar närhet. Innan en behandling planeras och påbörjas bör den unge utredas och riskbedömas för återfall.

Off Clinic använder ett verktyg, ERASOR, för att göra denna riskbedömning. ERASOR står för ”Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism” och är en checklista för bedömning av återfallsrisk i sexuella övergrepp för ungdomar mellan 12 och 18 år. ERASOR är utvecklad av Worling och Curwen på ”Sexual Abuse – Family and Education Treatment Program” (SAFE-T) i Ontario, Canada (Svensk översättning; Långström/Blomkvist 2004).

ERASOR består av 25 olika variabler/riskfaktorer inom sexuellt intresse, sexuella övergrepp, psykosocialt fungerande, familj och behandling. Alla variablerna har via forskning och klinisk erfarenhet visat sig ha betydelse för risken att återfalla i sexuella övergrepp.

Genomförd utbildning, samt en godkänd riskbedömning, innebär att man på egen hand kan skatta riskerna enligt ERASOR. Utbildningen tar upp följande delområden:

Dag 1

 • sexualitet
 • barn och ungas sexuella utveckling
 • sex som skadar, sexuella övergrepp
 • konsekvenser av övergrepp
 • utredning, skydd och behandling av barn och unga med sexuella beteendeproblem
 • behandling

Dag 2 – 3

 • riskfaktorerna i ERASOR
 • aktuell forskning om förekomst, utredning och behandling
 • sexuell anamnes
 • genomgång av riskfaktorer
 • riskbedömning – omhändertagandenivå
 • att skriva riskmeddelande

Dag 4

 • Återkoppling på de inlämnade riskbedömningarna.

Omfattning:  tre + en dagar
Plats: Christian den IV:s gata 1
291 32 Kristianstad. Kan också göras på beställning.
Datum:13-15 mars 2017
Tid: 13 mars 10-16, 14 mars 9- 18, 15 mars 9-15 – Återträff 2017-09-05 10-15
Sista anmälningsdag: 2017-03-08
Antal deltagare: högst 15
Pris: SEK 16 000

Barn och unga med sexuella beteendeproblem

Föreläsningen syftar till att öka kunskapen hos professionella för att bättre kunna bemöta barn och unga som har sexuella beteendeproblem. Föreläsningen vänder sig till personal inom barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, socialtjänst och institutioner eller liknande. Föreläsningen tar upp följande delområden:

 • sexualitet
 • ungas sexuella utveckling – vad är vanligt, vad är ovanligt
 • sex som skadar, sexuella övergrepp
 • konsekvenser av övergreppärendehandläggning – utredning, skydd och behandling
 • risk enligt ERASOR

Omfattning: ca 5 timmar / en dag.
Antal deltagare: 20
Plats: Kan också göras på beställning.
Datum:
Tid: 10.00 – 15.00
Sista anmälningsdag:
Pris: SEK 995 per deltagare

Övergreppsspecifik samtalsbehandling

Utbildningen syftar till att man skall få förståelse för vilka komponenter som är viktiga i samtalsbehandling av unga som begått sexuella övergrepp samt vilka interventioner som kan vara lämpliga. Utbildningens behandlingsmetod fokuserar på frågor som relaterar till risken för återfall i sexuella övergrepp, som känsloreglerad sexuell upphetsning, avvikande sexuell upphetsning, attityder som stödjer sexuella övergrepp och kunskap om hur offret påverkas.

Utöver samtalsbehandling kan andra insatser vara nödvändiga för att hantera risker för återfall i sexuella övergrepp, som bland annat rekommendationer om boende, övervakning, begränsning av tillgång till pornografi, val av tidpunkt för familjeåterförening och färdighetsträning. En övergreppsspecifik samtalsbehandling inleds efter att en ungdom bedömts vara i måttlig eller hög risk för återfall i sexuellt våld, enligt riskbedömningsverktyget ERASOR. Övergreppsspecifik samtalsbehandling bygger på KBT (kognitiv beteende terapi) och DBT (dialektisk beteende terapi). Strategier ur KBT och DBT lärs ut och används genom hela processen.

I utbildningen ingår en handbok, ”Övergreppsspecifik individuell samtalsbehandling”, ÖsB(i), som är är framtagen av Off Clinic och under utveckling. Den har sitt ursprung i ett material från Holland och har sedan år 2000 utvecklats genom erfarenheter från flera års kliniskt arbete och genom uppdatering med hjälp av aktuell forskning. Handboken ska ses som en ram för arbetet. Efter genomgången utbildning kan man, under handledning, bedriva övergreppsspecifik samtalsbehandling.

Utbildningen tar upp följande delområden:

Dag 1

 • sexualitet
 • ungas sexuella utveckling – vad är normalt och inte
 • sex som skadar, sexuella övergrepp
 • konsekvenser av övergrepp
 • forskning
 • utredning, skydd och behandling
 • risk enligt ERASOR

Dag 2 – 4

 • teoretisk förankring och förhållningssätt
 • sexualitet, sexuella fantasier, sexuell identitet
 • sexuell anamnes
 • tankar och tankefel
 • känslor och hur man hanterar dem
 • relationer och relationsfärdigheter
 • stopp- och körplan
 • familj- och nätverksarbete
 • hur avgör man när någon är klar

Omfattning: ca 20 timmar / fyra dagar
Plats: Kan också göras på beställning.
Datum:Vi börjar 10 första dagen och avslutar 15 andra dagen.
Sista anmälningsdag:
Antal deltagare: högst 15
Pris: SEK 15 000

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Lediga tjänster
Besök oss på Facebook

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10