Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Kalendarium

Övergreppsspecifik samtalsbehandling

Övergreppsspecifik samtalsbehandling

Utbildningen syftar till att man skall få förståelse för vilka komponenter som är viktiga i samtalsbehandling av unga som begått sexuella övergrepp samt vilka interventioner som kan vara lämpliga. Utbildningens behandlingsmetod fokuserar på frågor som relaterar till risken för återfall i sexuella övergrepp, som känsloreglerad sexuell upphetsning, avvikande sexuell upphetsning, attityder som stödjer sexuella övergrepp och kunskap om hur offret påverkas.

Utöver samtalsbehandling kan andra insatser vara nödvändiga för att hantera risker för återfall i sexuella övergrepp, som bland annat rekommendationer om boende, övervakning, begränsning av tillgång till pornografi, val av tidpunkt för familjeåterförening och färdighetsträning. En övergreppsspecifik samtalsbehandling inleds efter att en ungdom bedömts vara i måttlig eller hög risk för återfall i sexuellt våld, enligt riskbedömningsverktyget ERASOR. Övergreppsspecifik samtalsbehandling bygger på KBT (kognitiv beteende terapi) och DBT (dialektisk beteende terapi). Strategier ur KBT och DBT lärs ut och används genom hela processen.

I utbildningen ingår en handbok, ”Övergreppsspecifik individuell samtalsbehandling”, ÖsB(i), som är är framtagen av Off Clinic och under utveckling. Den har sitt ursprung i ett material från Holland och har sedan år 2000 utvecklats genom erfarenheter från flera års kliniskt arbete och genom uppdatering med hjälp av aktuell forskning. Handboken ska ses som en ram för arbetet. Efter genomgången utbildning kan man, under handledning, bedriva övergreppsspecifik samtalsbehandling.

Utbildningen tar upp följande delområden:

Dag 1 – 3

  • teoretisk förankring och förhållningssätt
  • sexualitet, sexuella fantasier, sexuell identitet
  • tankar och tankefel
  • känslor och hur man hanterar dem
  • relationer och relationsfärdigheter
  • stopp- och körplan
  • hur avgör man när någon är klar

Omfattning: 18 timmar / tre dagar
Förkunskaper: Off Clinics föreläsning ”Barn och unga med sexuella beteendeproblem”
Plats: Se ”Aktuell utbildning/föreläsning”. Kan också göras på beställning.
Datum: Se ”Aktuell utbildning/föreläsning
Antal deltagare: högst 12
Pris: SEK 15 000

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10