Canada Goose outlet https://www.gasinc.nl Canada Goose jas canada goose outlet
Kalendarium

Sköldis

Sköldis

Utbildningen syftar till att ge verktyg för att behandla barn med sexuellt avvikande beteende. Sköldis är en behandlingsmanual för barnen och deras föräldrar. Manualen bygger på att man träffar barn och föräldrar vid 12 tillfällen för behandling. Manualen är framtagen i USA och är evidensbaserad. Den bygger på KBT (kognitiv beteendeterapi). I manualen används flera tekniker för att lära ut och förstärka inlärningssituationen för barnen.

Under två dagar utbildas man i manual och behandling av barn och föräldrar. Efter genomgången utbildning kan man under handledning bedriva Sköldis-behandling.

Utbildningen tar upp följande delområden:

Dag 1 – 2

med barnen arbetar man med:

  • att förstå olämpliga sexuella beteenden
  • att lära sig kroppsregler
  • förbättra impulskontroll
  • utbildning i sex och samlevnad
  • återfallsprevention

med föräldrarna arbetar man med:

  • skydd
  • att förstå sexuella beteendeproblem
  • vad är normalt/onormalt
  • åldersadekvata beteenden
  • hur man hanterar problem när de uppstår

Omfattning: 12 timmar / två dagar
Förkunskaper: Off Clinics föreläsning ”Barn och unga med sexuella beteendeproblem”
Plats: Se ”Aktuell utbildning/föreläsning”. Kan också göras på beställning.
Datum: Se ”Aktuell utbildning/föreläsning”

Antal deltagare: högst 12
Pris: SEK 10 000

 

 

Kontakt/Konsultation
Riskbedömning
Aktuella föreläsningar / utbildningar
Lediga tjänster

Friends link: C2020-702 C2030-283 C2150-197 C4120-782 C4120-783 CBAP FCNSP.v5 VCP-510 070-246 070-341 070-466 070-487 070-488 1Y0-200 1Z0-051 1Z0-478 300-209 642-902 70-246 98-364 C_HANASUP_1 C2020-622 C4090-450 CISSP M2020-615 NS0-156 070-458 070-688 117-101 1Z0-899 250-310 300-206 642-813 70-178 70-686 98-349 BH0-013 C_GRCAC_10